Održana redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Krk

0
293

U sjedištu Centra za socijalnu skrb Krk, 19. prosinca 2017. godine, održana je redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Krk koju je otvorio i moderiraro Antun Lončar, predsjednik udruženja posvećenog ostvarivanju mnogih općem dobru usmjerenih ciljeva.

Na početku jednosatnog zasjedanja izabrana su radna tijela Skupštine, i to predsjedništvo (Ružica Grgantov, Ivan Rušin i Nikola Pavan), verifikacijska komisija (Marko Anić i Marinko Žic), zapisničar (Igor Gržetić) i ovjerovitelji zapisnika (Danijel Brozić i Alemka Žic). Nakon usvajanja Zapisnika s prethodne Skupštine priređene početkom ožujka te nekolicine odluka vezanih uz financijsko poslovanje udruženja, Patricia Depikolozvane, inače djelatnica krčkog Crvenog križa, predstavila je Program rada za 2018. godinu s naglaskom na akcije koje će se organizirati povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Tjedna Hrvatskog Crvenog križa, Svjetskog dana prve pomoći, Tjedna borbe protiv TBC-a, Međunarodnog dana starijih osoba, Mjeseca borbe protiv ovisnosti, Svjetskog dana zdravlja, Svjetskog dana dobrovoljnih darivatelja krvi ili Tjedna solidarnosti, a u koje se, prigodnim događanjima, planira uključiti što veći broj otočana.

Zbog razmjene iskustava potrebnih za razvoj programa i što uspješniji rad, ističe Depikolozvane, u planu je posebnu pažnju posvetiti uspostavi i njegovanju suradnji s društvima Crvenog križa iz čitave Hrvatske, ali i drugih zemalja, posebice Njemačke, obzirom na nedavno izgrađeno prijateljstvo s predstavnicima Crvenog križa iz grada Rockenhausena. Vezujući se konkretnije uz pojedine akcije, Tjedan Crvenog križa koji se tradicionalno obilježava u svibnju, trebao bi, u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, donijeti čitav niz edukativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja mladih s poviješću i radom tog globalno znanog udruženja. Suradnja s otočnim školama nastavlja se i humanitarnim program Solidarnost na djelu, kojeg jednom godišnje organiziraju sva društva Hrvatskog Crvenog križa s ciljem prikupljanja pomoći i osiguravanja materijalnih, novčanih i ljudskih resursa kako bi se potom uspješno ostvarili različiti tipovi pomoći. Poticanje dobrovoljnog davalaštva krvi, nastavlja Depikolozvane, jedan je od najznačajnijih segmenata rada krčkog Crvenog križa, s time da se u narednoj godini planira organizirati pet sabirnih akcija čija uspješnost ovisi o iznimnom trudu uloženom u organizaciju i kontinuirano promoviranje ovog humanog čina, a čemu pridonose i članovi nedavno osnovanog Kluba 100 kapi koji okuplja dobrovoljne darivatelje sa 100 i više davanja, odnosno darivateljice sa 75 i više davanja s područja otoka Krka. Jer njihov je osnovni zadatak da izgrađenim pozitivnim stavom, u svojoj sredini, potiču na priključivanje organiziranim akcijama darivanja krvi. Tome će sigurno doprinijeti i radionice koje se u namjeri animacije mladih odrađuju u suradnji s krčkom srednjom školom.

Od ostalih planiranih aktivnosti, zaključuje Depikolozvane, valja izdvojiti kontinuirano poticanje volonterizma i humanitarnog rada, zatim najaviti nastavak uspješne suradnje sa Službom spašavanja života na vodi Crvenog križa Primorsko-goranske županije, kao i realizaciju zakonom dodijeljenih zadaća vezanih uz pripremu i djelovanje u kriznim situacijama, obzirom da je Crveni križ ušao u temeljne operativne snage sustava civilne zaštite.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here