Prvi LAG natječaj – info

Dana 29.12.2017. LAG Kvarnerski otoci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera.

0
295

Dana 29.12.2017. LAG Kvarnerski otoci i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera. Nakon toga je LAG 05.01.2018. podnio Zahtjev za promjenom tj. usklađenjem Lokalne razvojne strategije sa Pravilnikom o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.), Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.) i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.) unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« (u daljnjem tekstu: Mjera 19.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Nakon dobivenih Smjernica za provedbu postupka odabira projekata i kompletne dokumentacije za TO 6.3.1. LRS LAG „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, te ispunjavanja Zahtjeva za nadopunu LRS, stvoreni su skoro svi preduvjeti za raspisivanje prvog LAG natječaja.
Svi potencijalni kandidati koji se planiraju prijaviti na naše natječaje za provedbu LRS, TO sukladne 6.3.1, sve promjene koje planiraju provesti radi postizanja uvjeta za prijavu (SO, upis površina u ARKOD i td.), moraju napraviti u Savjetodavnim službama s najkasnijim datumom 28. veljače 2018. Nakon toga, promjene više neće biti moguće do slijedećeg ciklusa revizije podataka, cca lipanj/srpanj 2018.
Lokalnu razvojnu strategiju sa svim dodatcima možete pronaći na stranici LAG-a.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here