POTPISIVANJE SPORAZUMA O SURADNJI LAGOVA, LAGURA I CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE I NAJAVA LAG NATJEČAJA

0
441

SPORAZUM O SURADNJI

Primorsko-goranska županija prepoznala je važnost LAG-ova u proračunskom razdoblju 2014-2020 kao temeljnih pokretača ruralnog razvoja. Iz te je pretpostavke potekla ideja o zajedničkoj suradnji koja je započela 09. prosinca 2013. godine u Opatiji gdje su četiri županijska LAG-a : Vinodol, Gorski kotar, Terra Liburna i Kvarnerski otoci potpisali zajednički Sporazum o suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu (današnji Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ).

Ovim sporazumom LAG-ovi su se obavezali međusobno surađivati na provedbi LEADER pristupa, u informiranju i organiziranju zajedničkih aktivnosti i edukacija, dok se s druge strane Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu obvezao podržavati LAG-ove kroz svoje programe rada i sufinancirati ih dodijeljenim sredstvima iz županijskog proračuna.

Županija je u početku putem CPRR, a kasnije izravno sufinancirala rad i aktivnosti LAG-ova.

Lokalne akcijske grupe s našeg područja jedna su od temeljnih informativnih i edukacijskih centara za provedbu Programa ruralnog razvoja RH. Objedinjavaju poduzetnike, JLS i razne udruge civilnog sektora te je njihov rad od interesa za što širu i učinkovitiju provedbu programa.

U 2016. godini nastale su Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, LAGUR-i Vela vrata i Tunera s misijom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR), te dobivanjem sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020. s ciljem provođenja projekata “krojenih” upravo prema potrebama LAGUR područja i njegovih dionika, primjenom CLLD metodologije.

Na koordinaciji LAG-ova održanoj 08.02.2018. četiri županijska LAG-a: Vinodol, Gorski kotar, Terra Liburna i Kvarnerski otoci te Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj uz predstavnike Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ donijeli su odluku o donošenju novog sporazuma o suradnji u koji će uključiti i dva županijska LAGURA-a Vela vrata i Tunera zbog zajedničkih ciljeva i stvaranja platforme na županijskoj razini za sveukupni razvoj našeg područja.

NAJAVA LAG NATJEČAJA

Osim potpisivanja novog sporazuma, važan događaj je i početak raspisivanja LAG natječaja temeljem usvojenih Lokalni razvojnih strategija svog područja te se prvi LAG natječaji u županiji očekuju početkom travnja.
Nakon ostvarivanja svih preduvjeta u suradnji sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi i Ministarstvom poljoprivrede, LAG-ovi trenutno pripremaju natječajne dokumentacije i stvaraju interne procedure za LAG natječaje.
Prva mjera koju LAG-ovi raspisuju je sukladna tipu operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. LAG-ovi Vinodol, Kvarnerski otoci i Terra Liburna su za tu mjeru predvidjeli 135.000 eura (9 projekata), dok je LAG Gorski kotar predvidio 150.000 eura (10 projekata), što ukupno čini iznos od 4.162,500 kn za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupni iznosi koje su LAG-ovi dobili za provedbu svojih Lokalnih razvojnih strategija iznose:

LAG Gorski kotar – 9.995.225,31 kn
LAG Vinodol – 8.066.322,18 kn
LAG Kvarnerski otoci – 7.715.612,52 kn
LAG Terra Liburna – 8.943.096,37 kn

Dakle LAG-ovima u Primorsko-goranskoj županiji dodijeljeno je više od 34 milijuna kuna za provedbu njihovih Lokalnih razvojnih strategija. Dodijeljenim sredstvima financirat će se projekti vezani za poljoprivredu, šumarstvo, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, turizam te jačanje lokalne infrastrukture ovisno o posebnostima područja svakog LAG-a.

Kako bi se potencijalni prijavitelji mogli informirati o ovim natječajima mogu se obratiti svome LAG-u, a u cijeloj županiji će se održavati i informativne radionice u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Potpisivanje Sporazuma o suradnji i najava LAG natječaja održati će se u srijedu 14. ožujka 2018. u 11:00 sati u Primorsko-goranskoj Kašetici, Krojačka 1, Rijeka.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime