NATJEČAJ LAG-a KVARNERSKI OTOCI

0
420

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA Kvarnerski otoci raspisala je prvi LAG natječaj. Radi se o mjeri 1.1.3. iz Lokalne razvojne strategije LAG-a koja se nalazi na njihovim mrežnim stranicama.
Raspoloživa sredstva: 1.005.102, 00 HRK. – 15.000 eura po projektu.
Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe Kvarnerski otoci te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

 

Obuhvat LAG područja (JLS) :
i.      Općine: Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Punat, Vrbnik, Omišalj
ii.     Gradovi: Cres, Krk, Mali Lošinj

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

•       upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
•       mikro ili malo poduzeće
•       jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a.      obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b.      obrt
c.      trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d.      zadruga.

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

•       biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS ;
•       rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
•       projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata;
I.      ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata
II.     ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata
•       nositelj projekta u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2. ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na:
a)      modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b)      povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
•       provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta;
•       projektne aktivnosti moraju se u provoditi u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva;

Prihvatljive aktivnosti su:
1.      kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2.      kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade  proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3.      kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4.      kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5.      podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6.      uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7.      građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8.      stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9.      operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.
PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Za sve informacije korisnici se mogu javiti u LAG Kvarnerski otoci na broj telefona: 051/654-617 ili na mail lag@kvarnerski-otoci.hr.

Natječajna dokumentacija: http://www.kvarnerski-otoci.hr/novosti/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-1-1-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here