Treba li vrtiću popodnevna smjena? – ANKETA

Dječji vrtić "Katarina Frankopan" provodi anketu s ciljem prikupljanja podataka o potrebi usklađivanja i prilagođavanja radnog vremena dječjih vrtića roditeljskim potrebama. Anketu je potrebno ispuniti i predati odgojitelju u skupini do 10. svibnja 2018.

0
544
Izvor: www.dvkf-krk.hr

Politika usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza jedna je od prioritetnih mjera u strateškim dokumentima u Republici Hrvatskoj, stoga Vlada Republike Hrvatske kroz nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potiče razvoj socijalnih usluga koje pozitivno doprinose usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza, što je sa demografskog gledišta važno zbog utjecaja na fertilitet i fertilitetne intencije. U cilju demografske obnove, posebno manje naseljenih područja, potrebno je osigurati mjere/usluge koje bi zadovoljile potrebe obitelji s djecom rane i predškolske dobi te na taj način stvoriti preduvjete za njihov ostanak u zajednici.

S aspekta obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Republika Hrvatska se nalazi na začelju u usporedbi sa zemljama članicama Europske unije. To je vidljivo prema standardiziranom pokazatelju koji se temelji na Anketi o dohotku stanovništva (Eurostat 2017). U razdoblju od 2013. do 2015. godine, obuhvaćenost djece mlađe od 3 godine programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj iznosila je 13,3 % (na razini EU-28 iznosila je 28,6 %, te je tek pet tranzicijskih zemalja imalo lošiju obuhvaćenost od RH), a u dobi od 3 do 6 godina 46,7% (na razini EU-28 iznosila je 82,8%, te je samo Poljska imala lošiju obuhvaćenost od RH).

Slijedom gore navedenog, a s ciljem da se svakom djetetu osigura jednak pristup programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neovisno o mjestu njegova stanovanja ili socioekonomskom statusu njegove obitelji vidljiva je potreba za:

– daljnjim razvojem postojećih i uvođenjem novih, priuštivih (besplatnih) programa,

– osiguravanjem usluge produljenog radnog vremena dječjeg vrtića sukladno potrebama roditelja,

– stvaranjem poticajnog okruženja u predškolskim ustanovama,

– dodatnom naobrazbom i usavršavanjem odgojno-obrazovnih radnika,

– osiguravanjem njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece što pored planiranja i praćenja očuvanja zdravlja djeteta, podrazumijeva i kvalitetu prehrane te zadovoljavanje higijenskih uvjeta

– osiguravanjem adekvatno opremljenog prostora za odvijanje redovnih i posebnih programa.

U tu svrhu Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je  8. ožujka 2018. otvoreni trajni Poziv  “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koji se planira u okviru Europskog socijalnog fonda.

Dječji vrtić “Katarina Frankopan” provodi anketu s ciljem prikupljanja podataka o potrebi usklađivanja i prilagođavanja radnog vremena dječjih vrtića roditeljskim potrebama. Anketu je potrebno ispuniti i predati odgojitelju u skupini do 10. svibnja 2018.

anketa za vrtić

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here