Dana 13. prosinca 2018. održani su Upravni odbor i Skupština LAG-a Kvarnerski otoci. Na ovim sastancima između ostalog prihvaćeno je Godišnje izvješće o radu za 2018, prihvaćeni su Plan rada i Financijski plan za 2019. godinu.

Godina na izmaku je bitna jer je u njoj raspisan prvi LAG natječaj. Natječaj je bio namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima koji imaju prebivalište na području LAG-a „Kvarnerski otoci“. Raspoloživa sredstva iznosila su 1.563.492,00 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosila je 111.678,00 HRK (15.000,00 EUR). Na natječaj se prijavilo 14 nositelja projekata, a njih 13 udovoljilo je kriterijima odabira i prešlo prag prolaznosti, trenutno se čekaju odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Dva nova natječaja u 2019.

Za 2019. godinu LAG Kvarnerski otoci planira raspisati dva natječaja: za Mjeru 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020 te Mjeru 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a sukladno s tipom operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Za mjeru 1.1.3. predviđeno je 165.000 eura, a za mjeru 2.1.1. 270.000 eura. Više o samim mjerama možete saznati u uredu LAG-a ili ne broj telefona 051/654-617.

Edukacija otočana

Neke od radionica koje je LAG organizirao u 2018:

  • 18 radionica o djeci i medijima – Djeca Medija
  • 6 radionica o demokraciji i poduzetništvu – Ugo Toić
  • Natječaj konkurentnost turističkog gospodarstva – Terra Consulting 3 radionice
  • Program ruralnog razvoja – 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – Ugo Toić, LAG Kvarnerski otoci 3 radionice
  • HBOR – kreditiranja vezana za turizam – Vesna Bartolović, Voditeljica područnog ureda HBOR-a 3 radionice

LAG Kvarnerski otoci će u 2019. godini nastaviti i iznimno uspješnu suradnju s HBOR-om kroz koju je realizirano nekoliko projekata naših poduzetnika. Sljedeće osobne konzultacije s voditeljicom područnog ureda Vesnom Bartolović biti će već u siječnju 2019. Osim ovih konzultacija LAG će nastaviti s provedbom edukacija i radionica u cilju educiranja lokalnog stanovništva i podizanje kvalitete života. Teme kojima će se posebno baviti su mladi, turizam i poduzetništvo, a zaključeno je da su otvoreni i za prijedloge svojih članova. (Prijedloge možete slati na mail: lag@kvarnerski-otoci.hr )

Projekti

U 2018. godini proveli su i dva projekta van Programa ruralnog razvoja koji im je glavna aktivnost; “Praktična škola poduzetništva i demokracije” koji je sufinanciralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i „ProBodul.Net“ koji je sufinancirala Agencija za elektroničke medije. Više o samim projektima možete pronaći više informacija na njihovim stranicama. U 2019. godini planiraju sa daljnjim prijavama projekata na brojne natječaje sve u cilju podizanja kvalitete življenja na našim otocima. “Također LAG Kvarnerski otoci pomaže svim svojim članovima u prijavi projekata na natječaje te još jednom pozivamo iste da nam se obrate sa svojim prijedlozima i inicijativama! Stručna služba LAG-a stoji vam na raspolaganju“ riječi su kojima je skupštinu zaključio predsjednik LAG-a Zdenko Kirinčić.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here