Juranić je naložio provedbu niza mjera usmjerenih oštroj racionalizaciji poslovanja općinske uprave, ali i obustavu izvršavanja planiranih rashoda poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti.

Baš kao i brojne gospodarske subjekte, privatne poduzetnike i obrtnike, koronavirusom uzrokovani potpuni zastoj u gospodarskim pa tako i financijskim tokovima počeo je pogađati i ocrtavati se u proračunima lokalnih jedinica, pa tako i u onome Općine Baška.

Jedna od brojnih jadranskim jedinica lokalne samouprave čiji se proračun velikim dijelom oslanja na porezne i druge prihode generirane danas nepostojećim turističkim prometom, kao mnoge općine i gradovi u njenom susjedstvu silom prilika počela se tako ovih dana prilagođavati novonastalim okolnostima i očekivanom nedostatku financijskih priliva. Stoga je i bašćanski općinski načelnik Toni Juranić, slijedom svojih ovlasti, ovih dana donio i javno obznanio odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Općine Baška za 2020. godinu.

Uslijed činjenice da je proglašena epidemija koronavirusa, a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda proračuna, stoji u obrazloženju te načelnikove odluke, očekuju se teškoće s likvidnošću proračuna Općine Baška.

Zbog toga je Juranić, naravno u okvirima svojih ovlasti, sad i službeno naložio provedbu niza mjera usmjerenih oštroj racionalizaciji poslovanja općinske uprave, ali i uravnoteženju proračuna, među kojima i obustavu izvršavanja planiranih rashoda poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti, uključujući i ugovora o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja.

Dugotrajna imovina

Sukladno Juranićevoj odluci, obustavljeno je i izvršavanje planiranih rashoda za nabavu dugotrajne imovine koji još uvijek nisu ugovoreni, a što uključuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o obvezama koje je Općina dužna izvršavati po posebnim propisima ili ako služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture. Od obustave i odustajanja, barem za sad, izuzimaju se i rashodi vezani uz provedbu EU projekata, plaće i naknade koje se financiraju iz bašćanskog općinskog proračuna (za zaposlenike proračunskih korisnika drugih proračuna i Općine Baška) kao i rashodi učeničkih i studentskih stipendija te socijalnih pomoći.

Ono što se, za razliku od prethodno spomenutih iznimaka, ubuduće nedvojbeno zaustavlja i obustavlja rashodi su proračuna po programima u razdjelu praćenja i financiranja rada predstavničkog i izvršnog tijela, programa zaštite prava nacionalnih manjina, financiranja rada javne uprave i administracije, programa pomaganja predškolskog odgoja te osnovnog i srednjoškolskog, odnosno visokog obrazovanja, promicanja kulture te razvoja sporta i rekreacije. »Na led« k tome, baš kao i u proračunskim planovima Baški susjednog Grada Krka, idu i proračunski, odnosno financijski planovi koji su u »normalnim vremenima« trebali poticati i pratiti razvoj civilnog društva, zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja, ali i programi vezani uz socijalnu skrb te zaštitu i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom.

Produljeni rokovi

Štedit će se i odustajati od svega što nije nužno i po pitanju održavanja komunalne infrastrukture, razvijanja i upravljanja sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda, razvoja i sigurnosti prometa, prostornog uređenja i unapređenja stanovanja, zaštitom okoliša, a do daljnjega će se općinske financije uravnoteživati i kroz odustajanje od financiranja programa usmjerenih jačanju gospodarstva, poticanju poljoprivrede, ali i razvoju turizma.

Produljuju se ugovoreni rokovi plaćanja za 45 dana, ali se i uvodi mogućnost da općinski načelnik, u opravdanim slučajevima, ipak može odobravati izvršenje pojedinih rashoda unutar aktivnosti obuhvaćenih privremenim mjerama, a za koje se ocijeni da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje zbog nekog razloga »ne trpe odgodu«.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime