Grad Krk raspisao Natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2020./2021.

0
140

Na temelju članka 9. Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata i Zaključka gradonačelnika Grada Krka s Kolegija održanog 27. travnja 2020. godine, Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2020./2021.

I. Grad Krk raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima poslijediplomskih studija za akademsku godinu 2020./2021.

Visina stipendije utvrđena je u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna, a isplaćivat će se u devet mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine. Broj predviđenih stipendija je ograničen.

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju redoviti studenti na poslijediplomskim studijima koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prebivalište na području Grada Krka najmanje godinu dana;
 • student koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija, da su ostvarili prosjek ocjena u svim prethodnim akademskim godinama studija najmanje 3,8; 
 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija, da su položili minimalno 50% upisanih predmeta.

III. Pravo na stipendiju nemaju studenti ako u okviru istog stupnja obrazovanja primaju stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja.

IV. Prijava na Natječaj podnosi se na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu ove objave. Uz obrazac prijave kandidati su obvezni priložiti:

 • presliku osobne iskaznice;
 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana;
 • izvornik potvrde o upisanom poslijediplomskom studiju;
 • studenti koji upisuju prvu godinu poslijediplomskog studija:

→ dokaz o prosjeku ocjena iz svih prethodnih akademskih godina (prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina);

 • studenti koji upisuju višu godinu poslijediplomskog studija:

→ potvrdu fakulteta o upisanim i položenih 50% upisanih predmeta;

→ prijepis ocjena s prosjekom ocjena svih prethodnih akademskih godina poslijediplomskog studija;

 • dokaz o uplaćenoj školarini za akademsku godinu 2020./2021. (potvrdu ili uplatnicu);
 • izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od istog ili drugog isplatitelja. (Izjava je sadržana u obrascu prijave.)

V. Na temelju podnijetih prijava na Natječaj za dodjelu stipendija, Odluku o dodjeli stipendija donosi gradonačelnik. O rezultatima Natječaja svi će prijavitelji biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja Natječaja.   

VI. Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija na odgovarajućem obrascu sa svom traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u pisarnicu Grada Krka, I. kat – soba 27, odnosno poštanskim putem, i to preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2, ili elektroničkim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Krajnji rok za dostavu prijava je 20. svibanj 2020. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Podatci za dodatne informacije: e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr; tel: 051/401-120.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime