MAD konferencija: Očuvanje staništa plemenite periske

0
50

Cilj i program Skupa

Očuvanje bioraznolikosti sve se više prepoznaje kao osnova za koherentno funkcioniranje ekosustava, društva i gospodarstva u cjelini. S ciljem očuvanja bioraznolikosti i povezivanja kopnenih i morskih staništa u cjelovito Natura 2000 području uz sjeverozapadnu obalu otoka Krka (Riječki zaljev), na skupu će se razmatrati postojeće stanje bioraznolikosti na kopnu i moru, s posebnim osvrtom na stanje populacija strogo zaštićene vrste školjkaša plemenite periske Pinna nobilis Linneaus, 1758. Masovni pomor periski u Sredozemnom i Jadranskom moru povod je konferencije. Istaknut će se mogući negativni utjecaji nestajanja plemenite periske na bioraznolikost te mjere očuvanja plemenite periske kao i razmotriti opravdanost proširenja Natura 2000 područja i na morski ekosustav, posebno zbog očuvanja staništa zaštićene vrste školjkaša. Jasno definirani zaključci skupa o značaju proširenja Ekološke mreže Natura 2000 na morski ekosustav i mogućim pozitivnim učincima na razvoj gospodarstva ovog područja bit će predstavljeni javnosti putem brošura i medija.

Usmena priopćenja i predstavljanje dokumentarnog filma

Plenarno predavanje predviĎeno je u trajanju od 30 minuta, a ostala usmena priopćenja u trajanju od 20 minuta s mogućom kraćom raspravom iza svakog priopćenja. Zaključna objedinjena rasprava je predviĎena po završetku svih izlaganja i nakon projekcije dokumentarnog filma. Vremensko prekoračenje izlaganja bit će prekinuto od strane moderatora. Usmena priopćenja trebaju biti pripremljena kao PowerPoint prezentacija. Prezentacije se mogu predati koristeći neki od servisa za slanje elektroničke pošte do 9. rujna 2020. g na adresu eko.kvarner.conference@gmail.com ili na USB prijenosnim memorijama tehničkoj službi najkasnije 15 minuta prije službenog početka Skupa. Projekcija dokumentarnog filma predviĎena je u istoj dvorani Velike vijećnice Grada Krka koja se koristi i kao kino dvorana.

Eko-aktivizam

U suradnji s Gradom Krkom i ronilačkim klubovima organizirat će se Eko akcija čišćenja podmorja Krčkog zaljeva i bilježenje periski na zapadnoj obali otoka Krka od rta Šilo do rta Glavotok (uvale Voz, Omišalj i Čavlena) te obali izmeĎu rta Šilo i Vodotoč (Ekološka mreža- HR3000029, stanišni tip 1170). Letci s informacijama o važnosti očuvanja staništa i vrste plemenite periske podijelit će se široj zainteresiranoj javnosti. Rezultati akcije i stanje bilježenja periski bit će predstavljeni javnosti.

Cjelovit program skupa nalazi se u privitku:

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime