Porezne novosti od 1. siječnja 2018. godine

0
690
  • Izmjenom i dopunom Zakona o PDV-u, koji stupa na snagu 01. siječnja 2018. godine, omogućeno je svim poreznim obveznicima priznavanje pretporeza u visini 50% za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz do 400.000,00 kn nabavne vrijednosti po jednom sredstvu, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
  • Poreznim obveznicima koji uvoze strojeve i opremu iz popisa (DODATAK IV čl. 76. st. 8. Zakona o PDV-u) u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn omogućuje se da PDV pri uvozu ne plaćaju prema carinskom obračunu u roku od 10 dana, nego da ga iskažu kao obvezu u prijavi PDV-a, ako im se to prethodno odobri rješenjem Carinske uprave, te ujedno i kao pretporez bez fizičkog plaćanja na račun državnog proračuna.
  • Izmjenom Zakona o PDV-u povećan je prag za ulazak/izlazak iz sustava PDV-a s 230.000,00 kn na 300.000,00 kn.
  • Nova visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.439,80 kn.
  • Svi porezni obveznici koji na svojim poreznim karticama imaju upisane uzdržavane članove, a koji se od 01. siječnja više ne smatraju uzdržavanim članovima, obvezni su do 31. siječnja 2018. godine s porezne kartice brisati uzdržavanog člana. Uzdržavanim članovima od 01. siječnja 2018. godine smatraju se samo: bračni drug, izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner, roditelji, djeca i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom.
  • Obveznici poreza na dobit (poduzeća i sl.) koji su u 2017. godini ostvarili ukupni prihod do najviše 3.000.000,00 kn, plaćaju porez na dobitak po stopi od 12% dok oni obveznici poreza na dobit, koji su ostvarili ukupni prihod veći od 3.000.000,00 kn plaćaju porez po stopi od 18%.
  • Obavještavamo sve koji su ranijih godina koristili porezne olakšice na temelju reinvestiranog dobitka i/ili olakšica za potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. Skupinu da su navedene olakšice ukinute.
  • Novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, snižen je prag sa 105.000,00 kn na 75.000,00 kn u poslovanju gotovinom što se osim na primanje naplate odnosi i na izvršenje plaćanja u gotovini od strane pravne ili fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost u RH.
  • Da li je poduzetnik na određeni datum obveznik PDV-a, može se provjeriti na mrežnoj stranici Ministarstva financija www.porezna-uprava.hr (PROVJERA OBVEZNIKA PDV-a)
  • Obavještavamo sve da je 15. siječnja 2018. rok za podnošenje zahtjeva za ulazak i izlazak iz registra obveznika PDV-a, zahtjeva za promjenu načina oporezivanja s dohotka na dobit ili obrnuto, zahtjeva za obračun PDV-a prema naplaćenoj naknadi, te izjave o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime