Predložite najbolje sportaše i sportske ekipe u 2017. godini!

Temeljem Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka, Općina Malinska-Dubašnica objavljuje Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka u 2017. godini.

0
1043

Temeljem Pravilnika o radu Odbora za proglašenje sportaša godine otoka Krka, Općina Malinska-Dubašnica objavljuje Javni poziv za prikupljanje pisanih prijedloga za izbor sportaša godine otoka Krka u 2017. godini.

I. Predmet ovog poziva je predlaganje kandidata za izbor sportaša godine otoka Krka u 2017. godini.

II. Prijedlog iz Čl. I. mogu dati sve sportske udruge koje djeluju na otoku Krku, kao i sve jedinice lokalne samouprave otoka Krka.

III. Sportske udruge svoje članove prijavljuju kao kandidate s rezultatima ostvarenim u 2017. godini, i to u sljedećim kategorijama:

 • najuspješnija sportašica do 14 godina starosti,
 • najuspješniji sportaš do 14 godina starosti,
 • najuspješnija sportašica od 14 do 18 godina,
 • najuspješniji sportaš od 14 do 18 godina,
 • najuspješnija sportašica seniorka,
 • najuspješniji sportaš senior,
 • najuspješnija ženska ekipa do 18 godina,
 • najuspješnija muška ekipa do 18 godina,
 • najuspješnija ženska seniorska ekipa,
 • najuspješnija muška seniorska ekipa,
 • nagrade za sportske zasluge i jubileje.

IV. Pisani prijedlog iz Čl. I. ovog poziva obvezno mora sadržavati:

1. sportaši – natjecatelji:

individualci (R.br. 1-6., Čl. III.) i ekipe (R.br. 7-10., Čl. III.).

 • ispunjen obrazac prijave s navedenih pet najznačajnijih sportskih rezultata u 2017. godini i naznačenim rangom natjecanja (pročitati uputu na prvoj stranici obrasca prijave),
 • potvrdu o članstvu u klubu (kopija članske iskaznice),
 • za sportaše koji djeluju izvan otoka Krka, a njegovi su stanovnici, uz svu navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i potvrdu o prebivalištu;

2. u kategoriji pod R.br. 11., Čl. III., kandidati se nominiraju temeljem posebno uspješnih sportskih aktivnosti, zapaženih zasluga ili doprinosa prosperitetu otočnog sporta u pojedinoj kalendarskoj godini, dok se nagrade dodijeljuju i za jubileje, i to za 15, 20 ili više godina kontinuiranog rada u sportu svim pojedincima i klubovima koji u godini za koju se nagrade dodijeljuju slave obljetnicu.

V. Nagrade za najbolje po kategorijama iz Čl. III. iznose:

 • za pojedince – 1.000,00 kn,
 • za sportske ekipe – 2.000,00 kn.

VI. Zaprimljene prijedloge razmatrat će i ocjenjivat Odbor za proglašenje sportaša godine otoka Krka.

VII. Prijedlozi se zaprimaju na adresu Općina Malinska-Dubašnica, Kina Bolmarčuća 22, 51511 Malinska, uz naznaku: Za sportaša godine otoka Krka u 2017. godini ili e-mailom na [email protected], uz naslov Za sportaša godine otoka Krka u 2017. godini, zaključno do 15. ožujka 2018. godine.

Nepotpune prijave neće se uvažavati.