Dimnjačara na Boduliji ni za lijek: Baš nitko ne želi u to zvanje

Zbog pritužbi na dosadašnje koncesionare s kopna, Grad je želio da njegov KD Vecla preuzme tu djelatnost, no pokazalo se da na tržištu rada nema dostupnih osposobljenih dimnjačara. Koncesioniranje se stoga nastavlja, ali će se barem pokušati postići niža cijena usluga

0
712

Iako je krčka Gradska uprava imala ozbiljnu i iskrenu namjeru unaprijediti razinu dimnjačarskih usluga kvalitetom, a još i više učestalošću dolazaka s čime, u izvedbi dosadašnjih koncesionara s kopna, dobar dio Krčana nije bio pretjerano zadovoljan, od toga ipak neće biti ništa. Tako bi se barem moglo zaključiti nakon nedavnog predstavljanja te problematike članovima Gradskog vijeća od strane krčkog gradonačelnika Darija Vasilića. Slijedom njegova prijedloga, ondje je razmatran, a naposljetku i usvojen novi prijedlog godišnjeg davanja koncesije u dijelu koji se tiče upravo dimnjačarskih usluga.

– Prethodnih godina svjedočili smo nezadovoljstvu stanovnika Grada Krka, i to ponajprije zbog neizvršavanja dimnjačarskih usluga koje su tadašnjem koncesionaru bile povjerene ugovorom o koncesiji, naglasio je Vasilić, podsjetivši i da je Grad, s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja i dostupnosti korištenja dimnjačarskih usluga, a time i uklanjanja rizika nastanka štetnih posljedica uslijed neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje, ozbiljno planirao pristupiti izmjeni važeće Odluke o komunalnim djelatnostima te na taj način u konačnici omogućiti svom komunalnom društvu Vecla, da kroz svoju doregistraciju preuzme zadaće obavljanja dimnjačarskih usluga.

Nova koncesija

– Intencija širenja Veclinih aktivnosti i zadaća »na krovove Krčana«, nažalost, objasnio je prvi čovjek Grada – nije zaživjela, i to stoga što na tržištu rada nema dostupnih osposobljenih dimnjačara koji bi se, čak i uz najbolju volju onih koji odlučuju o zapošljavanju u Gradu i gradskim institucijama, mogli zaposliti u tom komunalnom društvu. A to je, zaključuju u mjerodavnim lokalnim službama, zapravo i osnovni preduvjet za kvalitetno obavljanje spomenutih zadaća.

Zbog izraženog deficita dimnjačara, posebice onih nezaposlenih, plan Grada Krka da zaposli svoje čistače dimovodnih kanala tako je, moglo bi se reći – otišao u dim! A nakon što su u lokalnoj upravi uvidjeli da od svega toga ipak neće biti ništa, vijećnicima je na usvajanje ponuđen novi prijedlog slijedom kojeg će se i u idućim godinama dimnjačarske usluge organizirati po dosadašnjem modelu, odnosno slijedom ugovora o koncesiji koji će Grad uskoro sklopiti s najpovoljnijim ponuđačem, nakon što se odradi natječajni postupak.

Jeftinija usluga

Ono što će ipak biti promijenjeno i čime će, unatač tome što neće biti ništa od zapošljavanja »komunalnih« dimnjačara, Gradska uprava makar u simboličnom smislu nastojati pridonijeti povećanja zadovoljstva Krčana dimnjačarskim uslugama, ogledat će se u nastojanju da se cijene tih usluga smanje na najmanju moguću razinu.

U odnosu na dosadašnje kriterije slijedom kojih je koncesionar, odnosno pružetelj dimnjačarskih usluga, odabiran temeljem kriterija visine ponuđene godišnje naknade (odnosno iznosa koji je Grad prihodio od koncesionara), prihvaćen je gradonačelnikov prijedlog da se ubuduće odabir dimnjačarskog koncesionara bazira na parametrima »ekonomski najpovoljnije ponude«. Jednostavnije rečeno, priliku obavljanja dimnjačarskih poslova u i oko grada Krka već u ovoj će godini dobiti onaj ponuđač čija će ponuda podrazumijevati najnižu cijenu prema krajnjim korisnicima, a ne više onaj koji Gradu ponudi najvišu koncesijsku naknadu. Zbog toga je i u Godišnjem planu davanja koncesija taj prihod proračuna, s dosadašnjih 26 tisuća kuna (koliko je Gradu uplaćivao sad već bivši koncesionar) sada »korigiran« na novoprocijenjenih 10 tisuća kuna godišnje. Drugim rječima, dimnjaci se u Krku ni u ovoj godini neće čistiti ni bolje, niti lakše, ni češće, ali bi ta usluga barem trebala manje koštati. Naravno, jednom kad Krčani napokon dočekaju dimnjačara…

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime