LAG Kvarnerski otoci organizira seminar za natječaje u turizmu

Radi ostvarenja tih ciljeva LAG provodi brojne edukacije. Trenutno organizira seminar o natječajima vezanima uz turizam, koje će se 15.03.2018. godine održati u prostorima bivšeg dječjeg vrtića u Krku.

0
1029

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Svrha osnivanja LAG-a „Kvarnerski otoci“ je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja. Cilj je stvoriti uvjete za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije te osigurati razvitak ruralnog područja putem otvaranja novih radnih mjesta.

Radi ostvarenja tih ciljeva LAG provodi brojne edukacije. Trenutno organizira seminar o natječajima vezanima uz turizam, koje će se 15.03.2018. godine održati u prostorima bivšeg dječjeg vrtića u Krku.

Seminar će obuhvaćati sljedeće teme:
1) Natječaj konkurentnost turističkog gospodarstva – Terra Consulting
Ministarstvo turizma putem natječaja Konkurentnost turističkog gospodarstva će sufinancirati projekte unapređenje obiteljskog smještaja, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).
Kome je seminar namijenjen? Fizičkim ili pravnim osobama koje se bave turizmom te se planiraju prijaviti na natječaje Ministarstva turizma.
U sklopu seminara planira se:
• Informirati polaznike o uvjetima natječaja
• Informirati polaznike o prihvatljivim aktivnostima • Upoznati polaznike s projektnom dokumentacijom
• Na što obratiti pažnju prilikom ispunjavanja obrazaca i projektne dokumentacije
• Prijava projekta putem on line forme (KTG, Ministarstvo turizma)
2) Program ruralnog razvoja – 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – Ugo Toić, LAG Kvarnerski otoci
3) HBOR – kreditiranja vezana za turizam – Vesna Bartolović, Voditeljica područnog ureda HBOR-a (samo za Krk, u Cresu će biti organizirane privatne konzultacije naknadno).
Prijave se primaju na mail [email protected] ili 0958588231