BAŠKA: odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade

Donesena je odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19

0
490

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 23/20), članka 8.a Odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/18 i 14/20), a u svezi s Odlukom o nastupanju posebnih okolnosti ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 804-08/20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1 od 20. ožujka godine, Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, donijelo je:

ODLUKU O OSLOBAĐANJU OBVEZNIKA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA POSLOVNI PROSTOR I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI OBAVLJANJU POSLOVNE DJELATNOSTI ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Cijelu odluku i uvjete možete pročitati u dokumentu: