Neregularna sjednica Gradskog vijeća i autokracija gradonačelnika?

Dopisom nam se obratila Nezavisna lista Krk, kao najaktivnija i pojedinačno najbrojnija opozicijska opcija u Gradskom vijeću Grada Krka , uz reakciju na posljednje događaje. Donosimo sažetak.

0
429
https://hr.wikipedia.org/wiki/Krk_(grad)

Dopisom nam se obratila Nezavisna lista Krk, kao najaktivnija i pojedinačno najbrojnija opozicijska opcija u Gradskom vijeću Grada Krka , uz reakciju na posljednje događaje. Donosimo sažetak.

Neregularna sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

Posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Krka održana je kao “događaj” gdje su članovi vijeća mogli glasati elektroničkom poštom izjašnjavajući se za ili protiv te su time lišeni bilo kakve mogućnosti rasprave, što ne samo da je netransparentno i nedemokratski, već i nezakonito.

Elektroničko glasanje osobnih donošenjem glasova kroz zaključana vrata

Jedan od vijećnika umjesto propisanim elektroničkim glasanjem, izjašnjava se osobno donoseći pisani glas u vrijeme kad su vrata Gradske uprave bila zatvorena za sve građane, a i vijećnike. Još uvijek nije razjašnjeno kako je to bilo moguće.  

Privatni i službeni mailovi

Došlo je i do prozivanja o obraćanju predsjedniku Vijeća putem adrese elektroničke pošte. Stajalište je Nezavisne liste da je u vrijeme kada se održava elektronička sjednica Gradskog vijeća uz glasanje elektroničkom poštom, više nego primjereno obraćati se članovima Vijeća i predsjedniku na isti način. Pritom se koristi adresa koju je član ili predsjednik naveo kao adresu za korespondenciju te na koju mu se i šalju svi materijali.
Ostaje nejasno zašto Grad, ako je već uložio u tablete i inzistira na službenim adresama, ne otvori onda te službene gradske adrese vijećnicima, nego i sam koristi njihove privatne.

Poduzete mjere Grada Krka u vrijeme epidemije i kićenje tuđim perjem

U informacijama o poduzetim mjerama Grada Krka u vrijeme epidemije COVID-19 objavljeno je od strane gradonačelnika Vasilića niz neistina. Na web stranicama Grada još dan danas nema čak ni kontakta gradske civilne zaštite. Posebno upada u oči kićenje tuđim zaslugama – naime informacija da je Grad podijelio 3000 jednokratnih maski uvreda je za stvarne zaslužne pojedince dok je Grad Krk nabavio svega par stotina maski.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime