e-Savjetovanje: Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu

Rok Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Nacrta I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, produžuje se s prvotno utvrđenih 15 dana (do 24. lipnja) na rok od 30 dana (do 09. srpnja), i to radi dorade i pripreme Nacrta I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kao i Nacrta I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

0
542

Na web stranicama Grada Krka objavljeno je savjetovanje s javnošću za nacrt Prijedloga I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, s uputama o načinu dostavljanja prijedloga i komentara.

Detaljne upute nalaze se na poveznici:

https://www.grad-krk.hr/jedinstveni-upravni-odjel/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/otvorena-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu/e-savjetovanje-prijedlog-i-izmjene-i-dopune-proracuna-grada-krka-za-2020-godinu

Rok Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Nacrta I. izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu, produžuje se s prvotno utvrđenih 15 dana (do 24. lipnja) na rok od 30 dana (do 09. srpnja), i to radi dorade i pripreme Nacrta I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, kao i Nacrta I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini.

Uključite se u odlučivanje o trošenju proračunskog novca!