Nastavlja se gradnja sustava odvodnje na Krku, u funkciji će biti do svibnja iduće godine

Po pitanju izgradnje sustava kanalizacije već je odrađeno više od 90 posto posla te bi ubuduće trebalo biti puno manje »iskopa i prekopa« koji su otežavali promet otokom. Preostali radovi pretežno će se odnositi na izgradnju 20-ak crpnih stanica

0
318

Sa završetkom svake ljetne sezone, otočne ceste i trgove uvijek iznova počinju »okupirati« građevinari. Tako će već za koji dan i na Krku krenuti završna etapa radova koji se na tom otoku već neko vrijeme odvijaju u okrilju velikog i za očuvanje okoliša iznimno bitnog »Projekta gradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka«. Taj čak 648 milijuna kuna vrijedan EU projekt sufinanciran sredstvima Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. već tri godine prati svakodnevicu Krčana kojima će po skorašnjem dovršetku u svim naseljima šest uzobalnih aglomeracija osigurati stopostotnu pokrivenost uslugom prikupljanja i obrade sekundarnih otpadnih voda, odnosno u potpunosti isključiti mogućnost njihova izravnog upuštanja u more.

Na redu crpne stanice

Što Krčane točno čeka u idućim mjesecima, doznali smo u razgovoru s direktorom otočne komunalne tvrtke »Ponikve voda«, Ivicom Plišićem, koji nam kaže da se upravo za »izlazak na teren« priprema 26 već ekipiranih timova građevinskih tvrtki kojima je povjereno izvođenje zahvata na tom važnom infrastrukturnom projektu.

Novih 7.730 priključaka

Ovaj 648 milijuna kuna vrijedan projekt ukupno bi s čak 369 milijuna kuna trebao biti pokriven iz EU fondova. Kad se dovrši, novi kanalizacijski sustav otoka Krka rezultirati bi trebao s 79,4 km novih gravitacijskih kanalizacijskih vodova, 6,9 km tlačnih cjevovoda te 26 crpnih stanica i 7.730 novih kućnih priključaka na sustav odvodnje. U sklopu tog projekta odrađuje se i obnova 2.969 metara obalnih kolektora te 331 okna na njima, izgradnja 326 m podmorskih ispusta, ali i rekonstrukcija 39.854 m vodovodne mreže. Uz sve to, krčke lokalne jedinice su prekapanje ulica i trgova iskoristile i za ugradnju podzemnih vodova buduće svjetlovodne mreže i za prateći niz zahvata na odvodnji oborinskih voda.

– Otočanima će zasigirno biti drago čuti da je dosad, po pitanju izgradnje sustava kanalizacije, odrađeno više od 90 posto cjelokupnog posla pa bi u idućem razdoblju ipak trebala izostati ona raširenost »iskopa i prekopa« koji su neizbježno remetili uobičajene prometne tokove. Iako su kolektori više-manje zgotovljeni, sad nam još predstoji etapa u sklopu koje ćemo se uglavnom koncentrirati na izgradnju i opremanje crpnih stanica, dakle objekata, odnosno uređaja uz pomoć kojih će se prikupljene i »kanalizirane« otpadne vode s pojedinih točaka pumpati prema uređajima za njihovo pročišćavanje, rekao je Plišić dodavši da komunalce i angažirane građevinare čeka izgradnja i stavljanje u funkciju više od 20 stanica. Plan je da taj dio radova dovršimo već iza Nove godine, i to stoga što »ciljamo« do travnja iduće godine, u ugovorenim rokovima, ishoditi uporabne dozvole nužne za službeni začetak rada kanalizacijskog sustava koji bi, bude li sve teklo prema planu, s početkom svibnja morao ući u funkciju.

Biološki pročišćivači

Dijelovi novoizgrađene kanalizacijske mreže već su i danas u funkciji, i to svugdje gdje se u nju prihvaćene otpadne vode prema »tehnološkoj završnici« tog sustava mogu usmjeravati gravitacijom, dok će ondje gdje to nije moguće, poput područja Porta i Vantačića u Općini Malinska-Dubašnica te obalnih naselja Dobrinjštine, kanalizacija profunkcionirati tek nakon što se izgrade spomenute crpne stanice, nastavlja Plišić podsjećajući i da bi u idućoj fazi ovog megaprojekta svi otočni kanalizacijski sustavi trebali dobiti pročistače najviše tehnološke razine, koji će otpadne vode pročišćavati ne samo mehanički, već i biološki. S obzirom na to da planirana nadogradnja dobrim dijelom već postojećih mehaničkih pročistača u biološke ide u idućoj fazi ovog projekta, koja će potrajati sve do 2023., novi korisnici sustava nesmetano će koristiti sustave pročišćavanja koji su već danas u funkciji, bez potrebe čekanja na dovršetak projekta. No, malo veći izazov nam je potreba izgradnje privremenog sustava pročišćavanja za sustav obalnih mjesta Dobrinjštine, gdje pročistača zasad uopće nema. Ne želeći prolongirati stavljanje tog sustava u funkciju do trenutka dok biološki pročistač ne bude dovršen (za nekoliko godina), s lokalnom smo upravom i nadležnim institucijama odlučili pribjeći privremenom rješenju koje će omogućiti da se putem novog kanalizacijskog kolektora ondje prikupljene otpadne vode ipak mehanički pročiste i putem već izgrađenog podmorskog ispusta upuste u more sve dok i taj sustav ne dobije svoju završnu, biološku komponentu, zaključio je Plišić.