Pročišćavanje krčkih otpadnih voda izraelskom tehnologijom

Za projektiranje i izgradnju šest biopročistača ukupno vrijedna 183 milijuna kuna izborila se zajednica ponuditelja: Neoplast Industry iz Beograda, Art Graditeljstvo iz Zagreba te renomirana izraelska tvrtka Odis Filtering Ltd, specijalizirana za sofisticirana filterska postrojenja

0
421

U Velikoj vijećnici Grada Krka jučer je održano prvo službeno predstavljanje nove važne etape već započelog, velikog »sveotočnog« komunalno-infrastukturnog »Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« sufinanciranog sredstvima EU-ova Kohezijskog fonda.

Cilj jučerašnjeg okupljanja predstavnika otočne komunalne tvrtke »Ponikve voda«, krčkih jedinica lokalne samouprave te izvođača i nadzora predstojećih radova, bilo je predstavljanje projekta izgradnje i nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čijim će se dovršetkom cjelokupni otočni sustav prikupljanja, zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda tehnološki završiti i dovesti do stanja u kojem, naglasio je to direktor otočne komunalne tvrtke mr. Ivica Plišić, više ni kap onečišćenih voda neće završavati u moru koje oplahuje obale »ekootoka« Krka.

Svojevrsnom »kick off« susretu kojim su tako i operativno krenule pripreme izgradnje šest otočnih biopročistača otpadnih voda, uz predstavnike Hrvatskih voda, nazočili su i čelni ljudi tvrtki koje su se posredstvom međunarodnog javnog natječaja izborile za izvođenje radova na izgradnji tih uređaja, odnosno projektiranju i postavljanju opreme koja će ondje biti instalirana.

Među njima je bio i Dragutin Zagorac, predstavnik međunarodne zajednice ponuditelja koju čine tvrtke Neoplast Industry iz Beograda, zagrebačka tvrtka Art Graditeljstvo te renomirana izraelska kompanija Odis Filtering Ltd, specijalizirana za projektiranje i izgradnju sofisticiranih filterskih postrojenja.

Najsuvremenija tehnologija

Tijekom zanimljiva tehničkog prikaza očekivanog tijeka, ali i rezultata radova koji će uslijediti, Zagorac je predstavio da će se u sklopu ovog, EU-sredstvima obilato sufinanciranog projekta, sustavima biološkog pročišćavanja prikupljenih otpadnih voda nadograditi neka već postojeća, dosad tek mehaničkim stupnjem pročišćavanja opremljena postrojenja na području Omišlja, Malinske (na lokalitetu Ćuf pročišćavaju se otpadne vode iz Njivica i Malinske), Krka i Punta (gdje se pročišćavaju otpadne vode iz Punta i Kornića).

K tome, u istom će se projektu izgraditi i dva potpuno nova takva postrojenja za obradu otpadnih voda u drugom, biološkom stupnju njihova pročišćavanja, i to za Bašku te Klimno-Šilo.

Predstavljajući komunalcima i lokalnim čelnicima zahvate koji bi tijekom ugovorenih 40 mjeseci trebali riješiti sve krčke izazove te vrste, čelnik beogradske tvrtke koja je u sastavu spomenute zajednice ponuditelja, napomenuo je da će se svih šest bodulskih pročistača opremiti najsuvremenijom, dokazano učinkovitom tehnologijom zahvaljujući kojoj će ekološki izazovi ove vrste ondje biti riješeni na dugi rok te uz zadovoljavanje svih potreba koje sa sobom donosi prilično jak i živahan turistički promet.

Bez nagrđivanja okoliša

Predstavnici nadzora koji će tijekom idućih nešto više od tri godine dugih radova pratiti i nadzirati sve faze izgradnje budućih postrojenja istakli su pak da će prvih 12 mjeseci netom započeloga »ugovornog perioda« biti posvećeno projektiranju samih pročistačkih instalacija.

Tek će potom uslijediti »pravi« zahvati na terenu, odnosno izgradnja novih te dogradnja postojećih pročistačkih objekata po čijem bi dovršetku, također u trajanju od godine dana, trebao uslijediti i probni rad svakog od šest budućih biopročistača.

Projektanti i izvođači radova na izgradnji sveukupno čak 183 milijuna kuna vrijednih pročistača otpadnih voda naglasili su da se u razradi ovog projekta posebna pažnja polagala očuvanju i zaštiti prirode, ali i minimiziranju svih oblika nagrđivanja okoliša, čak i u vizualnom, ambijentalnom smislu.

To i ne čudi s obzirom na to da je otok Krk jedna od najposjećenijih i najpopularnijih jadranskih turističkih destinacija, koja sama nosi trećinu županijskog te preko šest posto ukupnog nacionalnog turističkog prometa te uz sve to uspijeva i nadalje biti ekološki najuređeniji i najočuvaniji dio naše zemlje.

Dragocjeni »nusproizvodi«

Naglasio je da ni iz jednog od spomenutih pročistača, iz kojih će se u more već izgrađenim podmorskim ispustima upuštati mehanički i biološki pročišćene vode, neće izlaziti emisije neugodnih mirisa te da će djelovanje korištenih tehnologija lokalnim samoupravama donijeti mogućnost korisne uporabe nezanemarivih količina tehnološke vode, pogodne za navodnjavanje javnih zelenih površina.

»Nusproizvod« procesa pročišćavanja otpadnih voda bit će i kompost visoke kakvoće koji će se, uporabom najsuvremenijih tehničko-tehnoloških procesa na kompleksu kompostane, koji će biti uređen na centralnom otočnom reciklažnom dvorištu na Treskavcu, u značajnim količinama proizvoditi od dehidriranog mulja prikupljenog iz svakog od šest budućih biopročišćivača.