Na Krku žele izvesti navodnjavanje polja Kimpi i Kaštel, ali bit će to prilično skup sport

Sustav dovođenja vode do polja nedvojbeno će se razvijati etapno, no oživotvorenje tog plana ovisit će i o interesu samih poljoprivrednika i njihove spremnosti da sudjeluju u dijelu troškova koji se odnosi na izgradnju lokalnih razvoda

0
496

Razmatrajući i razrađujući moguća rješenja navodnjavanja poljoprivrednih površina na području krčkih polja Kimpi i Kaštel, koja se protežu »plodnom zonom« između grada Krka i susjednih mu naselja Vrh i Kosići, na ovotjednom je kolegiju krčkog gradonačelnika Darija Vasilića predstavljen i netom izrađeni troškovnik izgradnje tog »poljoprivrednog vodovoda«.

Izviđajući načine dovođenja vode namijenjenje navodnjavanju poljoprivrednih nasada i kultura čijim se uzgojem na tom lokalitetu bave domaći poljoprivredni proizvođači, krčka je Gradska uprava učinila još jedan korak u pripremi i razradi projekta koji bi u bližoj budućnosti, kombinacijom više varijanti rješenja, odnosno izvora vode, proizvodnju na tim poljima mogao učiniti lakšom, isplativijom, produktivnjom i, što je posebice važno, imunijom na učinke sušnih razdoblja.

Nakon što je proteklih godina na spomenutim poljima odrađen niz hidrotehničkih istražnih zahvata u sklopu kojih su na nekoliko lokaliteta izvedena probna bušenja te praćenja raspoloživosti ondje prisutnih podzemnih voda, krčka Gradska uprava je, osim na oslanjanje na takve površinski nevidljive izvore »pitkog zlata«, prije tri godine pokrenula i postupak projektiranja izgradnje cijevnog sustava kojim bi se voda do spomenutih dvaju polja dovela iz gradskog vodovoda.

Dozvole ishođene

Zaduženi za razradu i projektiranje tog »poljoprivrednog« vodovoda te za ishođenje dozvola potrebnih za njegovu izgradnju, komunalci iz otočne tvrtke »Ponikve voda« u proteklom su razdoblju zgotovili projekte temeljem kojih su potom ishodili i lokacijsku, a za njom i građevinsku dozvolu nužnu za postavu vodovodnih cijevi, odnosno uspostavu sustava kojim će se voda iz otočnog vodoopksrbnog sustava, konkretno s područja krčke poslovno-uslužne zone u blizini supermarketa »Plodina«, usmjeriti put poljoprivrednih nasada sjeverno od grada Krka, na lokalitetu polja Kimpi i Kaštel.

– Projektantske procjene izgradnje tog novog »kraka« gradskog vodovoda podijeljenog u šest dionica, ukupne duljine 5.345 metara, pokazale su da će njegova izgradnja koštati 6 milijuna kuna, i to bez lokalnog razvoda, odnosno troška instalacije cijevi kojima bi se voda iz tih »magistralnih« vodova dovela do poljoprivrednih površina naših sugrađana zainteresiranih za korištenje vode iz poljoprivrednih priključaka, predstavili su nam, govoreći o planiranom zahvatu, zamjenik krčkog gradonačelnika Čedomir Miler i Igor Hrast, stručni suradnik u Odsjeku za gospodarstvo, zaduženom za pripremanje i koordiniranje tog projekta.

Na potezu poljoprivrednici

Nedvojbeno je da će se sustav dovođenja vode do polja Kimpi i Kaštel ravijati etapno, ali i da će, osim o raspoloživosti novca nužnog za njegovu realizaciju, oživotvorenje tog plana ovisiti i o interesu samih poljoprivrednih proizvođača koji će i sami morati pokazati spremnost za sudjelovanjem u dijelu troška uspostave sustava novodnjavanja njihovih nasada, posebice u dijelu koji se tiče izgradnje »lokalnih razvoda«, napomenuo je Miler. Naglasio je i da se planovi krčke Gradske uprave, kad su polja Kimpi i Kaštel u pitanju, i dalje oslanjaju na kombiniranje više izvora vode iz kojih bi se ta vrijedna poljoprivredna zemljišta ubuduće trebala »natapati«.

Tako se, osim na vodu iz Ponikvina cjevovoda, u tom smislu i dalje računa i na vodu iz već iskopanih te u uporabu stavljenih bušotina, ali i na dodatne količine atmosferskih voda iz vodospremnog sustava kojeg, slično kao i Grad Krk, u široj okolici te poljoprivredne zone (također korištenjem EU sredstava te nacionalnih, odnosno županijskih programa) planira graditi Gradu Krku susjedna Općina Malinska-Dubašnica s ciljem izgradnje i uspostave sustava navodnjavanja polja Dubašnica.