Na krčkoj “žili kucavici” uskoro kamere i semafori

Gradonačelnik Darijo Vasilić je najavio da će se narednih tjedana iznaći način podizanja sigurnosti na »crnim točkama« u Ulici Slavka Nikolića te da se razmatraju različita rješenja – od pretvaranja opasnih križanja u male kružne tokove do postavljanja semafora i prometnih kamera s mjeračima brzine

0
359

Foto Mladen Trinajstić

Gradonačelnik Darijo Vasilić je najavio da će se narednih tjedana iznaći način podizanja sigurnosti na »crnim točkama« u Ulici Slavka Nikolića te da se razmatraju različita rješenja – od pretvaranja opasnih križanja u male kružne tokove do postavljanja semafora i prometnih kamera s mjeračima brzine

Tako će umjesto dosadašnjeg upravnoga vijeća najviše tijelo te, za cijeli otok važne javne ustanove, ubuduće predstavljati njezino vatrogasno vijeće koje bi, sukladno odredbama Zakona koji je na snagu stupio s prvim danom ove godine, trebao činiti trojac popunjen jednim predstvnikom samog osnivača (Grada Krka), predstavnikom Vatrogasne zajednice PGŽ-a te jednim predstavnikom radnika vatrogasne postrojbe, svakoga s jednakim pravom glasa.

Nadalje, novim se ustrojem određuje i način imenovanja zapovjednika krčke profesionalne vatrogasne jedinice, kao i njegova zamjenika. Zapovjednika će ubuduće na mandat od pet godina temeljem javnog natječaja imenovati i razrješavati gradonačelnik Krka, dok će svoje zamjenike i pomoćnike ubuduće pravo imati imenovati i razrješavati sam zapovjednik.

Nova kandidatura

Na istoj je sjednici, također uz konsenzualnu podršku svih okupljenih vijećnika, podrška iskazana kandidaturi Gradske uprave na natječaj za dobivanje EU-sredstava kojima se, u okvirima mjere »razvijanja opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovništva na području LAG-a Kvarnerski otoci«, već ove zime planiraju realizirati znatna ulaganja u izgradnju i oplemenjenje pješačkih staza i javnih zelenih površina na području Park šume Dražica.

Podsjetimo, nadležne službe Grada Krka ondje su, u zoni dijelom već uređene Park šume i u susjedstvu vježbališta na otvorenom, pripremile i projektno razradile plan ulaganja zahvaljajući kojima će, dobije li Grad EU-potpore na koje računa, do idućeg ljeta biti izgrađen, uređen i postavljen niz novih infrastrukturnih sadržaja, uz ostalo i dječjih igrališta, odnosno vježbališta. S njima bi isti prostor trebalo obogatiti i mnoštvo novih ambijentalnih i infrastrukturnih elemenata kojima bi taj javni, zeleni prostor u području zone grada namijenjene turizmu i rekreaciji, do iduće sezone trebao dobiti brojne nove sadržaje namijenjene šetačima, kupačima i rekreativcima.

Ukupna vrijednost tog projekta, bez uključenog PDV-a, dosiže nešto manje od 750 tisuća kuna, a iznos bespovratnih potpora iz EU-fondova, odnosno programa na koje bi slijedom odluke Gradskog vijeća taj projekt sad trebao biti kandidiran, iznosila bi nešto više 321 tisuće kuna.

Stop prebrzoj vožnji

Spomenimo i da su se vijećnici okupljeni na propisanoj distanci u prostoru Velike vijećnice, u okviru točke »razno« dotakli i problematike nedovoljne sigurnosti pješaka u Ulici Slavka Nikolića, posebice na mjestima križanja te najfrekventnije gradske prometnice s ulicama poput Vinogradske, na kojima se, unatoč svim postojećim elementima horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, prečesto bilježi prebrza vožnja vozača motornih vozila, a povremeno i nesreće u kojima stradavaju pješaci.

Potvrđujući svoju upoznatost s tim problemom, kao i s inicijativom, odnosno peticijom gotovo četiri stotine svojih sugrađana, kojom se tražilo semoforizaciju nekih od u tom smislu najopasnijih križanja (posebice onog pored krčke Srednje škole), gradonačelnik Darijo Vasilić najavio je da će se već u narednim tjednima u suradnji s predstavnicima Policijske postaje Krk i prometnim stručnjacima iznaći način podizanja sigurnosti na takvim »crnim točkama«.

Najavivši da će se razmatrati varijantna rješenja pretvaranja nekih takvih križanja u male kružne tokove ili pak postavljanja uređaja svjetlosne prometne signalizacije, Vasilić je obznanio i da je prema krčkim policijskim službenicima Grad već izašao s inicijativom da se na najravnijem potezu spomenute krčke »žile kucavice« instaliraju prometne kamere s mjeračima brzine, a putem njih uvede i sustav kažnjavanja neodgovornih pojedinaca koji prebrzom vožnjom ugrožavaju sigurnost pješaka, posebice djece i mladih kojih, s obzirom na to da se u blizini nalaze i odgojno-obrazovne ustanove, ali i sportski tereni, na tom potezu među pješacima zapravo ima i najviše.

Novi ustroj JVP-a

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka sada je postala javnom ustanovom čije će dosadašnje upravno vijeće zamijeniti vatrogasno vijeće u kojem će biti po jedan predstavnik Grada Krka, VZ PGŽ-a te radnika postrojbe, a zapovjednika i njegova zamjenika ubuduće će imenovati i razrješavati gradonačelnik Krka