Arheološki park: Moderne tehnologije će “oživjeti” antički Fulfinum u Omišlju

Uključivanje Općine Omišalj u INTERREG program omogućit će partnerima iz više zemalja našeg susjedstva zajednički upravljački model za arheološke parkove te tehnološku nadgradnju u njihovoj prezentaciji i turističkoj valorizaciji

0
30

Osim arheoloških istražnih radova koji se iz godine u godinu pod vodstvom dr. sc. Morane Čaušević-Bully provode na lokalitetu antičkog nalazišta Fulfinum-Mirine, Općina Omišalj želi potaknuti i suvremene načine prezentacije ondje istraženih objekata i sve brojnijih i zanimljivijih »iskopanih« artefakata. Dosadašnje radove na tom lokalitetu dosad su sufinancirali Ministarstve kulture i Općine Omišalj s hrvatske strane, ali i francuske znanstvene ustanove koje stoje iza dr. Čaušević-Bully, Omišljanke s francuskom adresom te docentice na Sveučilištu Bourgogne Franche Comté i Istraživačkom zavodu UMR Chrono-Environnement, no Omišljani na kulturnom i turističkom valoriziranju svoga najvrednijeg nalazišta i budućeg arheološkog parka predano rade i kroz javno predstavljanje tog kompleksa, kao i samih zahvata.

– Popularizacija ovog lokaliteta, baš kao i arheološke znanosti u cjelini, držim, vrlo je važan, a posjetiteljima i zanimljiv segment našeg djelovanja. Prošlog smo ljeta to u praksi dokazali kroz zabilježen velik interes i otočana i turista za sudjelovanjem u programima prezentacije ovog lokaliteta i recentnih radova, a koje smo u suradnji s TZO-om Omišalj provodili tijekom istraživanja, kaže Čaušević-Bully napominjući da bi sustavnijem prezentiranju vrijednosti tog lokaliteta u budućnosti trebalo pridati više pažnje. A upravo je to jedan od prezentacijskih smjerova kojim, vođeni željom za učinkovitijom turističkom valorizacijom tog lokaliteta, Omišljani sad kreću, uz ostalo i putem realizacije dijela INTERREG programa nazvanog »Transfer – Integrirani modeli upravljanja arheološkim parkovima«.

Tehnološka nadgradnja

Projekt koji se unatoč izazovima uzrokovanim pandemijom COVID-19 bolesti polako zahuktava, podrazumijeva vrlo zanimljiv model jadransko-jonske suradnje (ADRION), a zajednički će ga provoditi partneri iz više zemalja našeg susjedstva – Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Italije, Crne Gore, Srbije i Slovenije. Cilj je razviti, prenijeti i distribuirati zajednički upravljački model za arheološke parkove, i to u obliku koji nadilazi tradicionalni pristup njihova očuvanja.

– Model zajedničkog upravljanja testirat će se kroz pilot-akcije koje će se provoditi u šest arheoloških parkova koji sudjeluju u projektu – Urbs Salvia (Italija), Antigonea (Albanija), Ptuj (Slovenija), Dodona (Grčka) te u Omišlju, odnosno Šibeniku, predstavila nam je dr. Čaušević-Bully, objasnivši da je cilj unaprijediti i osuvremeniti prezentacijske aktivnosti unutar samih arheoloških parkova, i to korištenjem već dokazanih primjera dobre prakse u nekim sličnim takvim centrima.

– Tu ponajprije mislim na korištenje suvremenih ICT tehnologija kojima se danas već zapravo vrlo dobro može odgovoriti interesu posjetitelja kroz unapređenje načina interpretacije predstavljenih sadržaja. Projekt uređenja i tehnološkog opremanja budućeg, suvremenog arheološkog parka iza kojeg čvrsto stoji Općina Omišalj, već je popraćen nizom prostornoplanskih i projektnih dokumenata, planova i elaborata, a predstoji još golem posao na realizaciji plana koji bi, osim nizom pratećih muzeoloških i interpretacijskih sadržaja, trebao rezultirati i tehnološkom nadgradnjom koja će se realizirati posredstvom Interreg programa.

Njime će se posjetiteljima omogućiti da korištenjem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija na samom lokalitetu, kroz elemente virtualne stvarnosti i 3D tehnologije, »razgledaju« kompleks odnosno da »opipljivije« vide, upoznaju i osjete sve njegove najvažnije objekte – objasnila je Čaušević-Bully sve što se na prostoru omišaljskog arheo-parka EU-novcem planira činiti.

Zastarjeli pristupi

Projekt TRANSFER, kojemu je cilj osnažiti europske integracije među partnerskim državama te korištenjem bogatih resursa u okruženju Jadranskog i Jonskog mora povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju tog područja, ujedno predstavlja i pionirsku inicijativu koja je orijentirana na razvoj održivog, participativnog i cjelovitog pristupa u upravljanju arheološkim parkovima i uspostavljanju zajedničkog modela upravljanja. Iako zemlje sudionice imaju različitu političku, zakonodavnu, ekonomsku i unutarnju organizaciju, svima je zajednički zastarjeli pristup valorizaciji i upravljanju baštinom, nedostatak strateških planova i politika koje uključuju arheološka nalazišta u procesima urbanog i teritorijalnog planiranja, obrazlažu nam temeljne postavke projekta »Transfer« predstavnici omišaljske lokalne uprave.

Model zajedničkog upravljanja bit će testiran kroz pilot-akcije koje će se uskoro početi provoditi u šest arheoloških parkova pa će osim u omišaljskom, projekt biti oživotvoren i u arheo-parkovima Urbs Salvia, Antigona, Ptuj, Dodona te Bribirska glavica i Velika Mrdakovica pored Šibenika. Lekcije naučene iz pilot-akcija zajedno s participativnim doprinosima lokalnih zajednica i relevantnih dionika koristit će se za konačni pregled zajedničkog modela upravljanja, kao i za razradu strategije za održivo očuvanje i valorizaciju arheoloških parkova. Ukupno trajanje projekta je 30 mjeseci, a rok za provedbu svih projektnih aktivnosti i prezentaciju rezultata je lipanj 2022. godine.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime