Objavljene su kandidature za izbor gradonačelnika Grada Krka i članova Gradskog vijeća Grada Krka

0
373

Na službenim stranicama Grada Krka objavljene su pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika Grada Krka kao i kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Krka.

Temeljem Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka utvrdilo je i objavilo pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika Grada Krka, zajedno sa Zbirnom listom pravovaljanih kandidatura, a koje možete preuzeti: OVDJE.

Temeljem Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Krka utvrdilo je i objavilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Krka, zajedno sa Zbirnom listom pravovaljanih kandidacijskih lista, a koje možete preuzeti: OVDJE.