Impressum

KRKdanas.hr

Visit Krk j.d.o.o.
registrirano na Trgovačkom sudu u Rijeci, MBS: 040361466, Tt-16/3875-2

Sjedište:
Linardići 28/4, Linardići, 51500 Krk

OIB:
65400295777

Poslovni račun:
Privredna banka Zagreb
HR86 2340 0091 1108 0582 1